Inneklatring

Regler

På fredagsklatringen skal barn/ungdom sikres av egne foreldre eller andre voksne som er ansvarlig for barnet. Klubben stiller med ansvarlig instruktør som bistår med veiledning til sikrere og for ivareta sikkerheten ved klatringen. Instruktør kan bistå med sikring, […]