Årsmøte

Siggerud Skole
Siggerud Skole
Kart utilgjengelig

Dato / tid
Date(s) - 05/05/2020
18:30 - 20:30
0
Last ned hendelsen iCal


Til medlemmene i Siggerud Klatreklubb.

Styret innkaller herved til årsmøte i Siggerud klatreklubb

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 3.mars. Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på våre nettsider. For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Informasjon om 2019 regnskapet

Møte holdes i skolekjøkkenet ved aulaen. Kan du ikke delta fysisk så har vi åpnet muligheten til å delta digitalt. Klikk på bilde under for delta 

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret i Siggerud Klatreklubb