Innkalling til årsmøte

Siggerud Skole
Siggerud Skole

Til medlemmene i Siggerud Klatreklubb.

Styret innkaller herved til årsmøte i Siggerud klatreklubb 25.mars kl.18:00 – 21:00.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 15.mars. Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på våre nettsider. For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Møte holdes i skolekjøkkenet ved aulaen.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret i Siggerud Klatreklubb