Vis eksempel på utfylling

Dato: 2017.09.30
Fjell / felt: Store Vengetind
Rutenavn: Vestveggen
Grad: 4+
Lengde (meter): 250
Vær / forhold: Sol
Hvem klatret du med: Even Knag
Spesielle merknader: Vekselleding. Jeg ledet taulengder av grad 3, 3+, 4+ og 5-