Viktig informasjon

Bakgrunn
Siggerud klatreklubb er et idrettslag, drevet på frivillig basis på lik linje med annen barneidrett. Det vil si at de som arrangerer klatringen og sikrer barna gjør dette uten noen form for kompensasjon. Inntektene som klubben har, går til innkjøp av utstyr, vedlikehold og fellesturer.

Nåsituasjonen
Klubbens medlemstall har tredoblet seg i løpet av de siste 2 årene, og er nå på over 350 medlemmer. Dette er svært hyggelig, men gir oss samtidig noen utfordringer, da vi ikke er nok voksne til å drifte barneklatringene på fredagene. Styret i klubben har derfor besluttet å innføre krav om at foreldre må sikre egne barn. Dette er på linje med hvordan andre klatreklubber driver.

Hva betyr dette for deg?
Dette innebærer at du som foreldre eller voksen må sikre egne barn, og eventuelt andre som er med deg. Vi håper og tror dette allikevel blir en hyggelig aktivitet.

Ordningen vil tre i kraft etter sommerferien (august). Vi starter allerede nå med tilbud om 2 timers topptaukurs for foreldre og ungdommer over 13 år. Kurset leder frem til et topptaukort, som også er godkjent ved en del andre klatresenter bl.a. i Oslo og Ski. Kursene vil i en overgangsperiode ut året bli holdt gratis for medlemmene våre. For ikke medlemmer koster kurset kr. 200.-

Det vil som før være ansvarlig instruktør til stede som ivaretar sikkerheten. Alt av seler og sko vil også fortsatt være gratis til låns for alle som klatrer. Det vil bli lagt ut mer informasjon rundt endringene og kursdatoer på hjemmesiden og Facebook.

Meld deg på topptaukurs her

Hilsen Siggerud klatreklubb