Årsmøte

Laster kart ....

Dato / tid
Date(s) - 14/03/2017
17:30 - 21:00
0
Last ned hendelsen iCal

Sted
Siggerud Skole


Til medlemmene i Siggerud Klatreklubb.

Styret innkaller herved til årsmøte i Siggerud klatreklubb.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 28.februar. Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på våre nettsider. For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret i Siggerud Klatreklubb