Kommunikasjon og taurop på taulagsklatring

STANDPLASS
Gis av førstemann når standplass er bygd og forankret i den. Andremann kan slutte å sikre og kople ut taubremsen fra tauet

TAU FRITT
Gis av andremann for å si at tauet ikke lenger er koplet til taubremsen og førstemann kan dra inn slakken

MOTTATT
Førstemann drar inn slakken på tauet

DET ER MEG
Gis av andremann for å si at slakken på tauet er dratt inn

SIKRING KLAR
Gis av førstemann når sikringen ovenfra er klar og andremann kan begynne og klatre

Andremann gjør seg nå klar. Tar på klatresko og tar ned standplassen. Dersom det er behov for å gjøre andre ting så er dette rett tidspunkt

JEG KLATRER
Gis av andremann når klatringen begynner.
Husk å ta med deg sikringsmidlene på vei oppover

SIKRER
Gis av førstemann som en bekreftelse på at det sikres aktivt