Hva er forskjellen på topptau og led ?

På topptau har klatreren alltid tauet foran seg hele tiden, da tauet alltid går til toppen av veggen før det er koplet til klatreren. Klatrer du inne henger som regel tauet klart til bruk. Pass på at tauet går igjennom to karabinere på toppen og at du har en knute på enden av tauet etter sikreren. Klatring på topptau er den mest brukte metoden hos nybegynnere, da den ikke stiller noen spesielle krav til klatreren. Den som sikrer må derimot ha topptau- eller brattkort. Klatreren vil oppleve kortere og mykere fall enn man kan gjøre på led.
På led går klatreren foran tauet og kopler / sikrer seg på mellomforankringer på veien oppover. En mellomforankring er en sportsslynge som er fastmontert på inneveggen eller ha med deg dersom dere er ute. Inne er de montert ca. hver 70 cm avstand til toppen. Ute så varierer dette veldig mye, så her må man vurdere om ruten man går er innenfor det en klarer å gå for å unngå bakkefall. Selv om det er bare sikrer som er pålagt å inneha brattkort, er det sterkt anbefalt at også klatrer har dette. Det er ikke et krav, men en sterk anbefaling. Ledklatring er mer krevende for både klatrer og sikrer, da det er flere risikoelementer involvert. Klatrer kan gjøre feil som f.eks. klippe tauet feil inn på mellomforankringen, kryssklippe, få tau bak ben osv. Det er stor sannsynlighet for at klatreren vil oppleve lengre fall enn på topptau og hvordan hver enkelt opplever dette varierer sterkt. Noen klatrere blir aldri kvitt frykten for å falle. Det kan være lurt å trene på å falle. Se gjerne på instruksjonsvideoene til klatreskolen for mer info.