Hva er forskjellen på topptau og led ?

Forsvarlig klatring utøves enten ved å klatre med tauet foran seg eller å kople tauet inn på mellomforankringer på veien opp. Friklatring uten tau anser vi ikke som forsvarlig og vil på det sterkeste fraråde dette. Buldring er klatring uten tau, men i lav høyde og må ikke forveksles med friklatring.

Under forsøker vi å forklare forskjellen på led- og topptauklatring. På bildet over ser dere klatring ute på topptau. Når vi setter topptau ute må noen komme seg til toppen og sette opp topptaufeste. Da klatrer vi enten på led til toppen eller så finner vi en annen vei opp. Ofte bratt stigning litt lenger unna hvor det er mulig å komme opp uten å klatre, for så å rappellere ned til topptaufeste og etablere et topptaufeste med egen utstyr.

På topptau har klatreren alltid tauet foran seg hele tiden, da tauet alltid går til toppen av veggen før det er koplet til klatreren. Klatrer du inne henger som regel tauet klart til bruk. Pass på at tauet går igjennom to karabinere på toppen og at du har en knute på enden av tauet etter sikreren.
Klatring på topptau er den mest brukte metoden hos nybegynnere, da den ikke stiller noen spesielle krav til klatreren. Det betyr ikke at alle som klatrer ute på topptau er nybegynnere. Det kan fort være flere grunner til at de velger denne metoden. For å sikre inne er det påkrevd at sikrer har topptau- eller brattkort. Dette for å være sikker på at idretten utøves korrekt. Når man klatrer på topptau vil klatreren sjelden oppleve fall som man vil gjøre når man klatrer på led. Det finnes selvfølgelig unntak, som f.eks. når sikrer ikke tar inn tau fort nok.
På led går klatreren foran tauet og kopler / sikrer seg på mellomforankringer på veien oppover. En mellomforankring er en sportsslynge som er fastmontert på inneveggen eller noe som man har med seg dersom man er ute. Inne er de montert ca. hver 70 cm avstand til toppen. Ute så varierer dette veldig mye, så her må man vurdere om ruten man går er innenfor det en klarer å gå for å unngå bakkefall. Selv om det er bare sikrer som er pålagt å inneha brattkort, er det sterkt anbefalt at også klatrer har dette. Det er ikke et krav, men en sterk anbefaling. Ledklatring er mer krevende for både klatrer og sikrer, da det er flere risikoelementer involvert. Klatrer kan gjøre feil som f.eks. klippe tauet feil inn på mellomforankringen, kryssklippe, få tau bak ben osv. Det er stor sannsynlighet for at klatreren vil oppleve lengre fall enn på topptau og hvordan hver enkelt opplever dette varierer sterkt. Noen klatrere blir aldri kvitt frykten for å falle. Det kan være lurt å trene på å falle. Se gjerne på instruksjonsvideoene til klatreskolen for mer info.