Regler

 1. På fredagsklatringen skal barn/ungdom sikres av egne foreldre eller andre voksne som er ansvarlig for barnet. Klubben stiller med ansvarlig instruktør som bistår med veiledning til sikrere og for ivareta sikkerheten ved klatringen. Instruktør kan bistå med sikring, men skal primært ivareta sikkerheten, så ventetid må da påregnes.
 2. Sikrere skal inneha brattkort eller topptaukort som skal henge synlig i klatreselen.
 3. For å delta på klubbklatringen (tirsdager), må man være medlem, over 13 år og inneha brattkort.
 4. Siggerud klatreklubb låner ut godkjent klatreutstyr gratis, ved klatring i klubbregi. Bruk av eget utstyr gjøres på egen risiko.
 5. Kroppssele skal brukes når sitteselen glir over hoftene på barnet.
 6. Klatrer skal være innbundet med 8-tallsknute. Sikrer skal enten være innbundet, eller sørge for at tampen på tauet er sikret med knute, slik at tauet ikke kan dras ut gjennom taubremsen.
 7. Før klatring skal man ha gjennomført kameratsjekk, og blitt enige om hvordan kommunikasjonen skal foregå.
 8. Ved klatring på topptau må det klatres mest mulig rett opp mot topptaufestet, for å unngå pendelsvingninger ved fall.
 9. Klatring på led skal kun foregå med dynamisk tau. Sikring på led skal kun utføres av sikrere med brattkort.
 10. Gi plass til andre dersom du/ditt barn har klatret lenge på samme tau. Instruktøren kan ved kødannelse be sikrer/klatrer om å gi plass til andre.
 11. Ved grove eller gjentagende brudd på reglene kan ansvarlig instruktør inndra sikringskortet.
 12. All klatring skjer på eget ansvar.

For ferdsel i klatreanlegget gjelder klatrevettplakaten